Augsburské vyznanie

Vyznanie viery predložené na sneme v Augsburgu roku 1530

2. vydanie

1982

© Tranoscius, Liptovský Mikuláš
V cirkevnom nakladateľstve, Bratislava

Tento text je určený len pre študijné účely!