OBSAH

Predhovor

Augsburské vyznanie

I. Časť: Články viery a učenia

 1. O Bohu
 2. O dedičnom hriechu
 3. O Božom synovi
 4. O ospravedlnení
 5. O kazateľskom úrade
 6. O novej poslušnosti
 7. O cirkvi
 8. Čo je cirkev
 9. O krste
 10. O svätej Večeri
 11. O spovedi
 12. O pokání
 13. O používaní sviatostí
 14. O cirkevnej správe
 15. O cirkevných poriadkoch
 16. O štátnej moci a svetskej správe
 17. O Kristovom príchode k súdu
 18. O slobodnej vôli
 19. O príčine hriechu
 20. O viere a dobrých skutkoch
 21. O uctievaní svätých
Zakončenie prvej časti

II. Časť: Sporné články o odstránení neporiadkov

 1. O obidvoch podobách sviatosti
 2. O manželstve kňazov
 3. O omši
 4. O spovedi
 5. O rozlišovaní pokrmov
 6. O kláštorných sľuboch
 7. O právomoci biskupov
Záver