KORESPONDENČNÍ KURZ STUDIA BIBLE

ELEKTRONICKOU POŠTOU ZDARMA

Buďte srdečně vítáni!

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16

Lekce napsal: Mgr. Hrdinka Josef
Zprostředkování: Klempera Jiří


 1. Bible - Boží poselství pro člověka dneška
 2. Bůh předpověděl dějiny světa a řídí je ke svému cíli
 3. Existuje Bůh? Jak Ho může člověk poznat?
 4. Osobnost a výkupné dílo Božího Syna - Ježíše Krista
 5. Druhý a definitivní příchod Ježíše Krista na svět
 6. Třetí osoba Božství - Duch svatý a Jeho působení
 7. Boží andělé ve službě lidem
 8. Původ a rozšíření zla a hříchu ve vesmíru
 9. Boží zákony pro dobro lidí
 10. Den pravé bohoslužby je znamením Božím
 11. Změnil Bůh den pravé Bohoslužby?
 12. Satan staví církev proti Bohu
 13. Svedený svět bojuje proti svatým
 14. Boží výzva v době závěrečných zmatků
 15. Účel předobrazu starozákonní svatyně
 16. Kristova pozemská a nebeská služba pro spasení
 17. Boží soud nad věřícími a nevěřícími
 18. Tajemství a pořadí vzkříšení - záruka naší víry
 19. Člověk a jeho stav po smrti
 20. Proces vnitřní obnovy člověka
 21. Modlitba je zvláštní předností člověka
 22. Je spasení darem nebo zásluhou?
 23. Bůh radí člověku jak žít zdravěji a déle
 24. Život křesťana uprostřed vlivů světa
 25. Boží církev ve světě
 26. Bůh hovoří prostřednictvím svých proroků
 27. Biblický křest a památka svaté večeře Páně
 28. Křesťan jako správce Božích hodnot
 29. Život křesťana je službou lidem
Jestliže se přihlásíte ke studiu, pošleme Vám lekci č.1 a po zaslání odpovědí na otázky, které jsou připojeny ke každé lekci, budou následovat další lekce podle číselného pořadí.

Jak získat první lekci:

Napište své jméno, označte subject KKSB a svojí e-mailovou adresu na: jikl@ig.cas.cz