Voľba kódovania

B R Á N A

Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať a vychádzať a nájde pastvu.

(Jn 10,9)

BRÁNA
evanjelizačná skupina

Naším cieľom je ohlasovanie radostnej zvesti - evanjelia všetkým, najmä mladým ľuďom. Evanjelizačný program je postavený na odovzdávaní najôležitejších myšlienok Ježišovho posolstva a jeho vrcholom je výpoveď nášho osobného života.

Spolupracujeme s bratislavskými kapucínmi, františkánmi a jezuitmi.

HKSM - Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže
evanjelizačná skupina Brána
Špitálska 7
811 08 Bratislava

http://www.kaplnka.sk/brana/
E-mail: vartik@kaplnka.sk

Príspevky a dary, ktoré budú použité na prípravu a realizáciu programov môžete zaslať na účet: Ľudová banka, Bratislava, č. ú. 4000467134/3100. Na požiadanie Vám radi vystavíme darovaciu listinu. Dary možno odčítať zo základu dane z príjmu fyzických (10%), alebo právnických (2%) osôb.

Príjdi 14.5.1999 (piatok) na omšu s naším vystúpením!