Zvolená sekcia:
v adrese
v názve a komentári
vo všetkých lokálnych dokumentoch
Text:
  rozlišuj veľké/malé
Ak sa neurčí inak, vyhľadáva sa vo všetkých sekciách. Pre zobrazenie celej sekcie zvoľte sekciu a text ponechajte prázdny.
  Literatúra - Misia, evanjelizácia[Virtuálna] Kresťanská KAPLNKA
 
Byl jsem alkoholikem
- Lokálne -
Svedectvo o oslobodení zo závislosti na alkohole.
Branislav PJK Vartík: Good News
http://cyril.fmph.uniba.sk/4illek-bin/decnotes?Conf=RAFAEL::STUDE...
Svedectvo o oslobodení (drogy a pod.).
Evangelizace dnes
- Lokálne -
Pohľad na súčasný stav evanjelizácie; praktické rady.
Pro-life: Potrat
- Lokálne -
Čo by ste mali vedieť o umelom ukončení tehotenstva.
Dva hanebné dni v dejinách USA
- Lokálne -
Zaujímavé porovnanie interrupcie a otrokárstva.
Aggiornamento
http://www.zutom.sk/benedikt/
"Na tejto stránke nájde každý, kto úprimne hľadá zmysel svojej existencie a chce žiť život v plnosti, základnú orientáciu a hlavné pravdy kresťanskej viery."
Knižné vydavateľstvo Návrat domov
http://www.citygate.org/navrat/
Knihy pre tých, ktorí chcú niečo viac - zoznam titulov, nákup cez Internet.
  Literatúra - Biblia, biblická literatúra[Virtuálna] Kresťanská KAPLNKA
 
Biblia - Nová zmluva
http://www.ceit.sk/wwwisis/biblia.htm
Fulltextový on-line prehliadač biblických textov, rôzne preklady (Roh., KP NV, ČEP, KJV, grécky originál), vrátane konkordancie.
Fonty cirkevnoslovanského jazyka
http://www.ke.telecom.sk/oskar/zips/methok.zip
True type fonty pre MS Windows 3.x/95, jeden s akcentami, ďalej kódové tabuľky (dokument MS Wordu 7.0) uľahčujúce typovanie.
Theophilos
http://www.theophilos.sk/
Biblická konkordancia. Pôvodný slovenský software pre Windows 95/NT.
Slovenský ekumenický preklad
http://www.uniba.sk/~kurdel/sep/sep.htm
Časť Nového zákona SEP, on-line.
J. Fuchs: Problém přístupu k Písmu
- Lokálne -
Sola scriptura?
Max Thurian: Eucharistická liturgie z Limy 1983
- Lokálne -
Text ekumenickej bohoslužby.
Dokumenty a texty Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre
http://www.ksnr.sk/dokument/
Pápežské encykliky a podobné zaujímavé texty.
Korespondenční kurz studia Bible
- Lokálne -
Krátka informácia + prihláška.
Předmluva k slovanskému překladu Evangeliáře
- Lokálne -
Obhajoba slovanského prekladu Evanjeliára naísaná sv. Konštantínom Cyrilom.
Katolícky katechizmus
- Lokálne -
Učebnica rímskokatolíckej náboženskej výchovy, 1985 - súhrn otázok a odpovedí.
Evanjelický katechizmus
- Lokálne -
Ev. katechizmus z r. 1870 v biblickej češtine písanej švabachom (text a JPEG fotky, spolu 6.5MB).
Knižné vydavateľstvo Návrat domov
http://www.citygate.org/navrat/
Knihy pre tých, ktorí chcú niečo viac - zoznam titulov, nákup cez Internet.
Katolícka dogmatika
- Lokálne -
"Katolická věrouka není ani automatem na pravdu ani rájem pro zastánce postmoderní plurality a rovnocennosti protichůdných 'pravd'."
Sväté Písmo Nového Zákona
http://www.frcth.uniba.sk/themes/bible/nt.sk/nt.htm
Prenesené do digitálnej formy podľa vydania Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme 1995.
Dr. Jozef Krupa: Studia dogmatica I
http://www.frcth.uniba.sk/themes/books/stud_dog/studia-s.htm
Zborník odborných článkov z dogmatickej teológie.
Augsburské vyznanie
- Lokálne -
Vyznanie viery predložené na sneme v Augsburgu roku 1530 spolupracovníkmi Dr. Martina Luthera, objasňujúca základné body reformácie.
evanjelium.sk
http://www.evanjelium.sk/
Počuli ste už radostnú zvesť? Poznáte Pána Ježisa Krista? Svedectva o tom, čo živý Boh urobil v životoch rôznych ľudí... Kresťanské otázky a odpovede...
Oficiálna stránka Starého Zákona
http://www.frcth.uniba.sk/Themes/Bible/OT/zakon.htm
"Táto stránka, chce byť pokusom vrátiť sa ku koreňom z ktorých my kresťania pochádzame a naučiť sa niečo od nášho staršieho brata Izraela."
Nový Zákon, Rím 1995
http://www.avemaria.sk/novyzakon/
Nový Zákon zo Svätého Písma vydaného Slovenským ústavom svätého Cyrila a Metoda, Rím 1995
  Literatúra - Žurnalistika[Virtuálna] Kresťanská KAPLNKA
 
Trans World Radio - Slovakia
http://www.twr.sk/
Národný partner celosvetovej rozhlasovej spoločnosti Trans World Radio. Je medzicirkevnou kresťanskou misijnou spoločnosťou so štatútom občianskeho združenia, ktorá vo svojej práci uplatňuje princípy kresťanskej jednoty a tolerancie. Spolupracuje s inými misijnými spoločnosťami, cirkvami a redakciami kresťanských časopisov. Jej cieľom je šíriť Evanjelium - radostnú zvesť o spasení skrze Pána Ježiša Krista prostredníctvom rozhlasu, televízie a tlače.
Svätý ruženec
http://www.svruzenec.sk/
Časopis ružencových bratstiev zameraný na rozširovanie modlitby svätého ruženca.
Ján Pavol II.: Orientale Lumen
http://www.ke.telecom.sk/oskar/orielumen.htm
Apoštolský list Jána Pavla II. episkopátu, duchovenstvu a veriacim pri príležitosti stého výročia Apoštolského listu "Orientalium dignitas" pápeža Leva XIII.
Rebrík
http://www.erko.sk/Rebrik/Rebrik.htm
Časopis pre deti od 6 do 11 rokov.
Adsum
http://www.frcth.uniba.sk/adsum/adsum.htm
Časopis bratislavských seminaristov.
You!
http://www.you.sk/
Časopis pre mladých ponúkajúci alternatívny postoj k životu oproti konzumnému prístupu.
Nové dimenzie
- Lokálne -
Nový časopis pre katolícku mládež s celoslovenskou pôsobnosťou - nástupca regionálneho časopisu Trnkáčik.
Zápas o dušu
http://www.bb.sanet.sk/zod/
Kresťanský časopis.
Gorazd
http://www.ksnr.sk/gorazd/
Časopis nitrianskych bohoslovcov.
Katolícke noviny
http://www.katnoviny.sk/
Katolícky týždenník. Nová adresa!
Kult papeže není v Římě žádoucí
- Lokálne -
Zaujímavý článok preložený z Tag des Herrn.
Trnkáčik
- Lokálne -
Občasník saleziánskeho oratória v Bratislave na Trnávke.
Dominik Duka OP: Španělská inkvizice
- Lokálne -
Pohľad na španielsku inkvizíciu v historickom kontexte.
Oznamy a tlač RKC
http://www.savba.sk/logos/ngo/rkc/list.html

Ježiš ako katechéta
- Lokálne -
Výborný článok pre tých, ktorí vyučujú.
Spravodaj VBH
http://www.index.sk/vbh-ifes/spravod.htm
Spravodaj Vysokoškolského biblického hnutia.
O co jde při podpisové akci v Rakousku a Nemecku
- Lokálne -
Preklad piatich bodov petície.
Rádio Lumen
http://www.lumen.sk/
Domáca stránka (zatiaľ) jediného slovenského kresťanského rádia.
Times - noviny mladých
http://www.svcmi.sk/times/
Noviny vydávané Združením saleziánskej mládeže DOM v Michalovciach.
Časopis Temná noc
- Lokálne -
Periodikum Dominikánskeho noviciátu z Dunajskej Lužnej.
Farnosti
http://www.farnosti.sk/
Katolícky elektronický časopis prinášajúci informácie zo života farností.
Radikálové a správci
- Lokálne -
"Dáte-li správci milion dolarů, bude je moudře a čestně investovat a výnos použije pro Boží království. Radikál dá okamžitě celou částku chudým."
Spravodajský servis TK KBS
http://www.rcc.sk/servis/
Denný servis Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska.
Ján Hallon: Jedno srdce a jedna duša
http://www.frcth.uniba.sk/themes/books/oneheart/oneheart.html
Tajomstvo malého spoločenstva a jeho zapojenie do života farnosti
Kresťan a Internet
- Lokálne -
Záznam diskusnej relácie v pásme "Frekvencia M" vo vysielaní Slovenského rozhlasu zo dňa 19.10.1998 o 19 20. Záznam, ktorý je v prípade pomalej linky možné downloadnúť, sa prehráva v reálnom čase RealPlayer-om.
Mgr. Marián Dragúň: Falošné predstavy o Bohu
http://www.frcth.uniba.sk/themes/god_idea/god_idea.htm
"Boh je síce len jeden, ale každý o ňom má vlastnú predstavu. Každý má teda svojho boha (svoj obraz Boha), ktorý je viac - menej vzdialený od skutočnej Božej tváre. Je veľmi dôležité opraviť si, pokiaľ je to možné, svoju predstavu o Bohu, pretože táto predstava usmerňuje celý náš život a túto predstavu šírime okolo seba či už slovami alebo činmi."
Knižné vydavateľstvo Tranoscius
http://www.sknet.sk/tranoscius/
Knižné vydavateľstvo, založené roku 1898.
Svedectvo
http://www.svedectvo.sk/
Svedectvo z čias samizdatu a prenasledovania kresťanov v komunistickom Československu.
  Literatúra - Zamyslenia, fikcie[Virtuálna] Kresťanská KAPLNKA
 
bratr Hanola: Otevřený dopis Jeho Výsosti a Excelenci, Ježíši Kristu, Králi králů a Pánu pánů, jedinému pravému Bohu
- Lokálne -
Autorov vzťah k Bohu, jeho vznik a priebeh, opísaný formou rozhovoru s Bohom, pomôže všimnúť si doteraz prehliadané veci. Aj ako zozipovaný Word dokument.
Jiří Klempera: Ranní snack
- Lokálne -
Archív pravidelného stredňajšieho zamyslenia sa nad Bohom a naším vzťahom k nemu.
Čísla šelmy
- Lokálne -
Variácie na tému zo Zj 13,18.
Tomislav Ivančić: Krížová cesta
http://ups.savba.sk/~dominik/cesta/
Ako odpoviete na Ježišovo "Poď za mnou"?
Kazimierz Wojtowicz: O kázni a dáždnikoch
http://www.uniba.sk/~kurdel/o_kazni/okazni.htm
Knižka s krátkymi, ale zato pravdivými príbehmi.
Hermeneutika v každodenním živote
- Lokálne -
Ako sa dá vyložiť dopravná značka STOP.
Daniel Pastirčák: Damiánova rieka
http://www.savba.sk/logos/books/dpastircak/drieka/uvod.html
Autorov pohľad na svet a jeho Pôvodcu v poviedkach.
Times Square Church Pulpit Series
http://misslink.org/chapel/teacher/slovakian.html
Slovenské preklady série vyučovaní Davida Wilkersona.
Knižné vydavateľstvo Návrat domov
http://www.citygate.org/navrat/
Knihy pre tých, ktorí chcú niečo viac - zoznam titulov, nákup cez Internet.
Fialové stránky
http://www.euba.sk/~rfiala/
"Každý človek sa potrebuje na chvíľu zastaviť, oddýchnuť si, nechať svoju telesnú schránku voľne pohodenú, dať myšlienkam úpnú slobodu a voľnosť. Možno vtedy, v tej jednej minúte, pochopí zo svojho života oveľa viac ako za celý týždeň. Usmejte sa, uvoľnite a nechajte sa inšpirovať..."
Modlitba pápeža Jána Pavla II.
http://www.frcth.uniba.sk/themes/jubilee/prayer99.htm
Modlitba pápeža Jána Pavla II. na tretí rok prípravy na Veľké Jubileum 2000, ktorý je venovaný nebeskému Otcovi a sviatosti pokánia.
Trocha duchovného chleba nezaškodí
http://mujweb.cz/www/belousov/
"Rád by som na uvedenej stránke prezentoval nové myšlienky, návrhy vedenia hodín, myšlienky, obrázky, atď." -- autor.
  Cirkev - Cirkvi, zbory[Virtuálna] Kresťanská KAPLNKA
 
Farnosti
http://www.farnosti.sk/
Katolícky elektronický časopis prinášajúci informácie zo života farností.