obalka2.jpg (7309 bytes)Úvodník
Správy z domova
Správy zo sveta
Krížom Krážom, Mont Blanc 97
Misie, Slovenskí misijní dobrovoľníci
Téma čísla, Kým zaznie Gaudeámus
Téma čísla, Účasť a služba cirkvi na univerzitách
Téma čísla, Rozhovor s p. Ladislavom Csontosom, SJ
Téma čísla, Rozhovor s p. Milanom Bubákom, SVD
Teologický rekvalifikačný kurz, Interview o ekumenizme
Gospel, Desať rokov Radosti
Profily, Veľký Ind
Recenzie
Vierkino Okno