Úvodník
Správy
Správy, Tri otázky pre...
Fotoreportáž, Verím, Pane 98 pozor! veľa obrázkov!
Téma čísla, Ako chutí rozdávanie sa...
Téma čísla, Kde začína nádej...
plus fotogaléria... pozor! veľa obrázkov!
Téma čísla, Život na zámku
plus fotogaléria... pozor! veľa obrázkov!
Téma čísla, Komunita sv. Egídia
Na špici, Jozef Gönczi - strelecký kráľ
Fotoreportáž, Festa 98 pozor! veľa obrázkov!
Muzikál, Kráľ Dávid - muzikál na slovenský spôsob; Minirozhovor s Janou Daňovou
Teologický rekvalifikačný kurz, Ako vzniklo Sväté Písmo?
Krížom krážom, Slovinsko - krajina otrokov
Recenzie
Rozhovor, Brat nášho Boha
Vierkino Okno
Infoservis