Kráľ Dávid - muzikál na slovenský spôsob

Jeseň tohto roku sa nesie v Bratislave v znamení muzikálu. Pražského Drakulu a brnenskú West Side Story dopĺňa Kráľ Dávid, ktorý má svoj pôvod na javisku tunajšej Novej Scény. To čím tento muzikál najviac upúta, je jeho slovenský pôvod. Vďaka autorskému triu – Ľubo Horňák (hudba), Jožo Urban (libreto) a Jozef Gombár (réžia) sa podarilo 21. rokov po uvedení Cyrána z predmestia (mimochodom jeho nahrávka sa nedávno opäť objavila v stojanoch hudobných predajní a určite stojí za vypočutie) opäť premiérovať originálny slovenský muzikál.

Biblia nie je trhací kalendár

Fakt, že slovenskí tvorcovia siahli po biblickom námete, nie je vôbec prekvapujúci. Stačí si len uvedomiť obrovský úspech Evanjelia o Márii a Jozefa s jeho zázračným farebným plášťom na Novej scéne, či muzikál Jesus Christ Superstar (JCHS) v pražskej Spirále. Biblické námety aj dnes priťahujú divákov. Je celkom pochopiteľné, že muzikálový žáner si vyžaduje určité úpravy príbehov motivovaných Knihou kníh. Mieru štylizácie však autori neodhadli správne. Väčšina divákov, ktorí aspoň trochu poznajú Bibliu, má celkom oprávnené pochybnosti o pravdivosti charakteru niektorých postáv. Zatiaľ čo muzikálová Betsabe je milujúcou manželkou, ktorá je viac veriaca ako jej manžel Dávid, dokonca sa obetuje za Jeruzalemčanov a dobrovoľne sa vydá do rúk Absolóna (akási kombinácia Rút a Judity), Kniha Kráľov sa o nej zmieňuje len trikrát: keď sa dobrovoľne podvolí hriešnej žiadosti Dávida, keď ide Dávidovi oznámiť, že s ním čaká dieťa (čo znamená koniec jej manžela Uriáša, lebo inak by ju mohol dať ukameňovať) a tretíkrát keď oroduje u zomierajúceho Dávida za nástupníctvo ich syna Šalamúna na úkor oprávnených Dávidových potomkov. Keďže sa Betsabe zmenila z vypočítavej cudzoložnice na milujúcu a obetavú manželku, musel úlohu zloducha (doslova) prevziať chudák Uriáš. Tento statočný, obetavý vojak a podľa Knihy kráľov hrdina, sa stáva v muzikáli zákerným duchom, ktorý sa túži pomstiť Dávidovi. Načo tieto eskapády?! Mám silný dojem, že pre úspech muzikálu autori potrebovali obsadiť aj ženské hudobné hviezdy či hviezdičky a na to potrebovali veľkú ženskú postavu. Fakt je, že Biblia (vari s výnimkou Ježišovej matky) takú postavu neposkytuje. Ani to však autorov neospravedlňuje. Veď aj Andrew Lloyd Weber a Tim Rice (autori Jozefa a JCHS) sa vo svojich dielach takýchto „úprav“ nedopustili. A to sú veru iní majstri!

Drvivý nástup mladých

Autori tieto nedostatky však dokázali vykompenzovať v samotnej inscenácii. Výborná hudba, staroveko-súčasné kostýmy, striedme, ale efektné stavby – toto všetko pomohlo sprítomniť udalosti staré niekoľko tisíc rokov. A najmä mladí herci a tanečníci, ktorí dostali šancu, dokázali tento príbeh vyrozprávať presvedčivo a nadšene. Na NS pripravili tri alternácie – obsadenia: dve sú hosťujúce (hviezdne) a jedno z vlastných sólistov. Prvý rok budú dominovať hostia. Takže aspoň pár slov k nim. V prvej alternácii vynikajú dve súčasné najjagavejšie hviezdy slovenského muzikálu - Katarína Hasprová (víťazka Bratislavskej lýry 97, účinkovala v brnenskej West Side Story, pražskom aj bratislavskom Drakulovi, v pražských Hair, a na NS v Jozefovi) a Peter Slivka (Evanjelium o Márii na NS, košický Cyráno z predmestia a Judáš v pražskom JCHS). Svoje party Betsabe a Dávida zvládajú herecky aj spevácky vynikajúco a suverénne. Ich výkon je zážitkom. V druhej alternácii sú dve veľké prekvapenia. Pozitívnym je Marta Potančoková v úlohe Betsabe. Veľmi citovo a jemne poňatá Betsabe v jej podaní, spolu s príjemným hlasom potešia diváka. Podstatne horšie je to s Dávidom v podaní Doda Dubána. Jeho Dávid je slabý, zúfalý, zakomplexovaný. Aký to rozdiel oproti Slivkovému tvrdému a vznešenému kráľovi! Spevák Tublatanky a Money Factoru dopláca na úplnú absenciu hereckej a pohybovej prípravy. Navyše má aj problémy s niektorými časťami svojho speváckeho partu. Na NS sa zrejme dosť nepoučili s haberovsko-ďurindovskej anabázy... Duch Uriáša patrí Stanovi Královi a Csongor Kassaiovi (RND). Táto postava pôsobila na mňa umelo a nereálne, a keďže sa herci nemali (vzhľadom na biblický podklad) o čo oprieť, napriek ich snahe je tento duch dosť nevýrazný (a to ide vlastne o rozprávača príbehu!). Ďalšou dvojicou postáv, kde mladí naplno presvedčili sú postavy Absolóna, odbojného Dávidovho syna a Jozueho, Dávidovho verného generála. Stano Slovák aj Andrej Štermenský výborne vystihli sebavedomého a vzpurného následníka trónu. Obaja sú výborní speváci, tanečníci aj herci - nádeje slovenského muzikálu. Vojensky strohého a bezvýhradne oddaného Jozueho stvárnili Zbyňo Džadoň a Mojo Caban (RND), ktorý je spevácky asi najsuverénnejším na javisku. Absolvent operného spevu sa veru nezaprie... Vo vedľajších úlohách vodcov jeruzalemskej luzy (zberby) sa predstavili Martin Hudec (Gát) spolu s gospelovou hviezdičkou Janou Daňovou (Rút). Pozornosť si zaslúžia aj tanečníci. NS dlhé roky trpela na veľmi „chudokrvný“ výkon baletu. Tentoraz angažovali mladú tanečnú skupinu Kabaret spolu s jej choreografkou Šárkou Ondrejkovou a urobili veľmi dobre. Už nejde len o balet, ale o plnokrvný scénický tanec, v ktorom sa tanečníci stávajú priamymi účastníkmi deja a partnermi hercov a spevákov. Zaujímavosťou je, že autor hudby - klávesista skupiny Elán Ľubomír Horňák, poveril hudobným naštudovaním Ivetu Viskupovú, ktorá je ďalším gospelovým protagonistom tohto predstavenia (Iveta je dirigentkou slovenských Continental Singers).

Choďte na to, stojí to za to

Pokiaľ poslúchnete túto radu, uvidíte zaujímavé predstavenie v podaní mladých talentovaných hercov, spevákov a tanečníkov, ktoré pripravili mladý režisér, choreografka, dirigentka. Ich vek sa väčšinou začína číslom 2 a u tých niekoľkých tridsiatnikov vek ani nepostrehnete. Už z tohto je jasné, že predstavenie je určené najmä mladým ľuďom, preto sa Kráľ Dávid stal na Slovensku takmer mládežníckym muzikálom v najlepšom zmysle tohto slova.

Roman TARINA


Minirozhovor s Janou Daňovou (postava Rút)

ND: Máš za sebou vydarený rok. Vydala si sólové CD, spievaš na koncertoch účinkuješ v muzikáli. Si spokojná, alebo máš ešte ďalšie plány?

JD: V prvom rade chcem poďakovať Pánu Bohu, že mám okolo seba partiu správnych ľudí. Bez nich by som to nedokázala. Uvidíme, čo sa nám ešte spolu podarí...

ND: Tvoje nové piesne vyvolávajú dojem, že sa z nich vytratilo gospelové posolstvo...

JD: Moja viera sa prelína celým životom. Nové CD som sa snažila urobiť tak, aby oslovovalo aj veriacich, aj neveriacich. Hľadám cestu, ktorou by som oslovila aj tých, ktorí ešte cestu k Bohu nenašli. Chcem priviesť poslucháčov k tomu, aby hľadali Pravdu, ktorá je v textoch piesní tak trocha zašifrovaná. Kto má srdce na správnom mieste ten ju určite nájde.

ND: Ako hodnotíš svoje učinkovanie v muzikáli Kráľ Dávid?

JD: Muzikál je pre mňa fascinujúca zábava. Je tam spolu všetko, čo mám rada: tanec, spev aj herectvo. Navyše táto divadelná forma dokáže osloviť najširšie vrstvy. Teším sa, že je pôvodný a slovenský, a že práve v takomto muzikáli môžem účinkovať. Moja postava je menšia, ale celkom dôležitá, no aj veľmi náročná. Je totiž tanečno-spevácka. Teda viac tanečná ako spevácka. Takže som si mohla aj z chuti zatancovať.

ND: Čomu by si sa chcela v budúcnosti hlavne venovať: žurnalistike, herectvu, spevu?

JD: Bola by som rada, aby spev bol mojou profesiou, ale aj koníčkom. Robiť profesionálne to, čo ma baví, je najväčší dar. Ale všetko je tam hore v Jeho rukách. Takže modlím sa a uvidím.