Narodil som sa v Žiline 4. októbra 1972. Ako desaťročný som sa stal Božím dieťaťom, keď som si kľakol v modlitbe a poprosil som Ježiša, aby vstúpil do môjho srdca. O sedem rokov neskôr som prijal krst Duchom Svätým a aj dar jazykov.

V tom čase som spolu s Markom Krajčím začal viesť chvály na mládežiach baptistického zboru Bratislava-Palisády. Neskôr, keď vznikol zbor VIERA, slúžil som týmto spôsobom aj tam a až do septembra roku 1997 som v ňom viedol a bol zodpovedný za celú službu chvál.

Medzičasom som ukončil štúdium na Fakulte architektúry, absolvoval vojenskú službu
(október 1997-1998), kde mi Pán veľmi konkrétne ukázal veci, do ktorých ma povoláva.
V súčasnosti pracujem ako architekt.

Nech vás Boh žehná.

Moja kontaktná adresa:
Erik Stupka
Stredná 39
821 04 BRATISLAVA
tel: 07/4342 3997

e-mail: stupka@nextra.sk