Spolupráca na:

Náš Boh vládne
"NÁŠ BOH VLÁDNE"

Ako spevák, aranžér vokálov a spoluproducent spolu s Markom Krajčím. Album bol nahraný v roku 1992 v Štúdiu TWR-Slovakia a vyšiel v roku 1993

Pred Jeho trónom I.
Pred Jeho trónom II.
Pred Jeho trónom III.
"PRED JEHO TRÓNOM I, II, III"

Ako spevák, gitarista a worshipleader na troch LIVE nahrávkach, ktoré sú prierezom chvál a uctievania v zbore "VIERA" v období rokov 1994-95 a sú určené ako zvukové učebnice celkom 105-ich chválospevov.
(Pozn. - nahrávky nedosahujú štúdiovú kvalitu)

Slobodu nám dal
"SLOBODU NÁM DAL" - C.O.P.P.

Ako spevák, na nahrávke Koncertov Modlitieb a Chvál. Album bol nahraný v máji a júni 1996 a bol vydaný vo vydavateľstve Štúdio-V

Už zas znova niekam padáme
"UŽ ZAS ZNOVA NIEKAM PADÁME" - SINAI

Ako autor textu a hudby piesne "Sú aj dnes...".
Album bol nahraný v Štúdiu AD MICRO v rokoch 1996/97

"CD SINGEL SKUPINY ATTACK"
Ako autor textov viacerých piesní hudobnej formácie ATTACK. Skupina (pod vedením Ľuba Šrama) nedávno vydala CD singel s tromi pesničkami.