Verím, že...

.

...čas Božieho hnutia je už tu. Že prebudenie nám klope na dvere. Mám veľké bremeno od Pána za náš národ a za naše mesto. Verím, že uvidím na vlastné oči toto mesto zmenené. Zmenené Božím Duchom. Že mocou Božou sa v ňom zástupy ľudí začnú obracať k živému Bohu. Že na uliciach sa budú ľudia zastavovať a modliť sa, že na preplnených námestiach sa budú konať zhromaždenia, že na najväčších štadiónoch zaznejú silné chvály, ktoré sa budú rozliehať na celé mesto.

Verím, že povstanú mnohí Boží muži a ženy a budú smelo kázať evanjelium, predovšetkým chudobným, biednym a trápeným, že Boh cez nich bude konať veľké divy a zázraky, uzdravovať chorých, vyháňať démonov a kriesiť mŕtvych.

Verím, že v každom meste, v každej dedine aj v zapadnutých lazoch povstane živá cirkev, plná viery moci a lásky, verím, že aspoň milión ľudí na Slovensku bude spasených.

Verím, že Boh ešte nepovedal posledné slovo, že diabol bude na hlavu porazený a že získame tento národ pre Ježiša.

Verím v mocné prebudenie!

Poď sa so mnou za to modliť každý deň!