Diskusný klub KARMEL
Voľba kódovania

[Virtuálna] Kresťanská KAPLNKA

Čo je KARMEL@savba.sk ?
  1. Diskusný klub otvorený každému, ktorý chce diskutovať o aktuálnych otázkach a problémoch súčasnej doby z pozície judeo-kresťanskej tradície.

  2. Kresťanský kalendár informujúci o tom, čo sa deje v kresťanskej komunite. Oznamy o nových knihách, akciách, zaujímavostiach atď. zaujímajúce širokú kresťanskú komunitu bez ohľadu na príslušnosť k určitej denominácii.

  3. Skúste slovo KARMEL prečítať odzadu! :-)))
    (Tu nešlo o zámer, berte to s humorom, prosím!)
Ako možno diskutovať ? "Desatoro"
    Do konferencie sa prihlasuje/odhlasuje poslaním E-mailu na adresu listmanager@savba.sk
"Produkty" klubu Karmel:
Jiří Klempera: Ranní snack (viď archív snackov)
Tomáš Machula: Katolická dogmatika
Miroslav Dobrucký:
archív galéria
linky plus
dokumenty
reportáž
"Dieťa karmelu" (moderovaná "jednotémová" diskusia) Dialog-3: a tam napríklad dogmatika