O projekte
Voľba kódovania [Virtuálna] Kresťanská KAPLNKA

História

Ciele

Projekt nie je priamo závislý od žiadnej náboženskej organizácie, je však otvorený pre spoluprácu na informačnej báze s kýmkoľvek, kto chce naplniť jeho ciele:

Autori