Podmienky umiestnenia dokumentov
Voľba kódovania [Virtuálna] Kresťanská KAPLNKA
[Virtuálna] Kresťanská KAPLNKA

Definície pojmov:
súbor - textový/hypertextový dokument (TXT/HTML), obrázky (GIF/JPEG), animácie a zvuky (AVI/RM/MP3), ...
dokument - celok zložený z jedného alebo viacerých súborov