Ladislav Zaborsky - Adoracia

Neviete, ze ste Bozi chram a ze vo vas prebyva Bozi Duch ?
(1 Kor 3, 16)