Ladislav Zaborsky - Duch Bozi nad vodami

...poprosim Otca a on vam da ... Ducha pravdy, ktoreho svet nemoze prijat, lebo ho nevidi, ani nepozna. Vy ho poznate, ved ostava u vas a bude vo vas.
Jn 14, 16-17