Radikálové a správci

Jsem zavázán svému bratru Williamu Staffordovi za to, že mě upozornil na dvojí reakci na Ježíšovo povolání k učednictví. Jednou reakcí je správcovství, druhou radikalismus. Popíšu vám, v čem se liší.

Dáte-li správci milion dolarů, bude je moudře a čestně investovat a výnos použije pro Boží království. Radikál dá okamžitě celou částku chudým. Je-li správce účetním, bude se snažit svědčit o Bohu tím, že bude čestným a pilným účetním. Radikál setrvá na místě účetního jen proto, aby mohl platit nájem, ale své srdce bude vkládat do dobrovolných akcí po pracovní době. Správce bude sloužit v městské radě, radikál bude demonstrovat před jejími dveřmi. Správce se vyrovnává s reálnými životními podmínkami, radikál hledá zásadní změnu. Správce vidí nutnost kompromisu, radikál vidí nutnost čistoty.

V oblasti sexu je reakcí správce manželství. Člověka okamžitě napadne Martin Luther. Většinu svého života prožil jako mnich a poctivě se šplhal, příčku po příčce, po řebřiku do nebe. Nakonec přišel k názoru, že žádný řebřík neexistuje: Bůh nás spasí bez ohledu na naše náboženské snažení. Včetně záležitosti klášterů, včetně celibátu. Luther v celibátu žil, ale došel k názoru, že celibát je pouze pro "zvláštní osoby", tak pro jednoho z tisíce. Kalvínův názor byl vyrovnanější, více v souladu s Písmem. Ale Lutherův názor na sexualitu jsme přijali za svůj.

Správce ví, že jeho život s manželkou, výchova dětí a podpora rodiny se bude často podobat životům jeho nevěřících sousedů. Ono totiž milování s manželkou, přebalování miminka a trénování basketbalového týmu vašeho dítěte nejsou práve křesťanské úkoly. Ale křesťanský správce bude tyto obyčejné činnosti vykonávat s modlitbou a nesobecky. Bude doufat, že díky své víře bude lepším rodičem, partnerem, vychovavatelem a opatrovníkem.

Sexuální Chaos, Tim Stafford
Návrat domů, ISBN 80-85495-54-6